Bác sĩ Đỗ Thái Long

Bác sĩ Đỗ Thái Long

Bác sĩ Đỗ Thái Long

Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các vấn đề về Răng Hàm Mặt
Bác sĩ nhận khám khách hàng trên 18 tuổi

Bác sĩ Đỗ Thái Long

 • Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các vấn đề về Răng Hàm Mặt
 • Bác sĩ nhận khám khách hàng trên 18 tuổi

Khám và điều trị

Các bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

 • Nhổ răng số 8
 • Nội nha
 • Phục Hình Răng Sứ
 • Điều trị Nha chu
 • Cấy Ghép implant

Quá trình công tác

 • Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa LouKas Health Care (Nay)
 • Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Công ty TNHH Nha Khoa Kim (12/2022 - 04/2023)
 • Bác sĩ hợp tác chuyên môn Răng Hàm Mặt, Phòng Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bích Liên (2020 - 2022)
 • Bác sĩ hợp tác chuyên môn Răng Hàm Mặt, Phòng Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Anh Tuấn (2018 - 2020)

Quá trình đào tạo

 • Học Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM (02/2020 - 08/2021)
 • Học Răng Hàm Mặt, Đại Học Y Dược Huế (02/2019 - 02/2020)
 • Học Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM (06/2018 - 02/2019)
 • Học Răng Hàm Mặt, Đại Hoc Y Khoa Quảng Tây – Trung Quốc (2013 - 2018)

Chứng chỉ trong nước và nước ngoài

 • Cấy Ghép Nha Khoa Cơ Bản, Khoa Răng Hàm Mặt - Đại Học Văn Lang (02/2013 - 04/2013)
Cần tìm hiểu thêm? Xem câu hỏi thường gặp.
© 2023 DentalHealth - Sản phẩm thử nghiệm.
Facebook/